Middelbare school: +32 (0) 14 563 103

Kleuter- en Lagere School: +32 (0)14 563 180

Grootgebracht in contact met anderen en van jongs af aan vrij van vooroordelen, verrijkt met de schoonheid en de waarden van andere culturen, zullen deze jongeren zich tijdens het opgroeien bewust worden van hun onderlinge solidariteit.  Terwijl ze met liefde en trots naar hun eigen land blijven kijken, zullen zij in de geest Europeanen worden. Ze zijn goed voorbereid om het werk van hun ouders verder te zetten en te voltooien zodat zij een verenigd en bloeiend Europa tot stand brengen.

Jean Monnet

Lees verder ...

Recent Nieuws