Een klasleerkracht lagere school voor min. 22u /week in de Nederlandstalige sectie

Jobomschrijving

 • Je kunt als klasleerkracht invulling geven aan de leerdoelen en leerlijnen voor de leerdomeinen van het basisonderwijs.
 • Je past je onderwijsplanning aan de curriculumeisen van de Europese Scholen aan.
 • Je raadpleegt hiervoor https://www.eursc.eu/en/European-Schools/studies/syllabuses
 • Je bent gemotiveerd om in een meertalige en multiculturele omgeving te werken.
 • Je bent een teamspeler: je werkt als klasleerkracht nauw samen met je Nederlandstalige sectiecollega’s en  met collega’s uit andere taalsecties.
 • Je stimuleert het ontwikkelen van een zelfstandige werkhouding bij je leerlingen.
 • Je zorgt voor differentiatie in je lessen.
 • Je zorgt aan het eind van het schooljaar voor een goede gegevensoverdracht van je leerlingen aan je collega’s en de sectiecoördinator.

Profiel en jobvereisten

 • Volledige bevoegdheid voor het lesgeven in het basisonderwijs. Kandidaten zonder het vereiste diploma  kunnen niet weerhouden worden voor deze functie.
 • Nederlands is je moedertaal.
 • Kennis van het Engels, Frans en/of Duits is een pluspunt in de Europese School van Mol.
 • Kandidaten moeten gerechtigd zijn om in België te werken.
 • Kandidaten moeten in het bezit zijn van een recent DBS-onderzoek ("Verklaring van goed gedrag").

Hiermee val je in het bijzonder op:

 • Ervaring in het onderwijs aan leerlingen voor wie Nederlands niet de moedertaal is.
 • Ervaring met kinderen die een zorgprogramma of leersteunpakket krijgen.
 • Ervaring met coöperatief leren of werkvormen voor differentiatie.
 • Een werkachtergrond in het internationale onderwijs of in interculturele onderwijssituaties
 • Goede ICT-vaardigheden (MS office). Bijkomende digitale competenties zijn een pluspunt.
 • Muzische vaardigheden zijn een pluspunt

Aanbod

 • Een dynamische job in een internationale omgeving.
 • Een contract van 1 jaar voor min. 22u/week (ter info: FT=25.5u/week) dat ingaat op 30 augustus 2024 en loopt tot 31 augustus 2025, met de mogelijkheid tot vernieuwing als de leerlingenaantallen het toelaten en mits een positieve evaluatie.
 • Contract in overeenstemming met de regelgeving voor lokaal gerecruteerde leerkrachten van de Europese Scholen: https://www.eursc.eu/en/Office/official-texts/basic-texts/en
 • Brutomaandsalaris € 3.998,13 (berekend op basis van 22 uren per week).
 • Verhuiskosten (art. 37): "Een lokaal aangeworven leerkracht die is aangeworven voor een periode van minimaal één jaar en een contract dat voorziet in minimaal 16 uur/perioden per week, heeft, zoals bepaald in artikel 59 en artikel 62 van het Reglement voor lokaal aangeworven personeelsleden van de Europese scholen, recht op vergoeding van de kosten veroorzaakt door de verhuizing naar de plaats van de school (...)".
 • Installatievergoeding (artikel 37 bis): "Een plaatselijk aangeworven leerkracht die is aangeworven voor een periode van ten minste één jaar en een contract van ten minste 16 uur/perioden per week en die aantoont dat hij verplicht is geweest van woonplaats te veranderen en zich daadwerkelijk op zijn standplaats heeft gevestigd (...), heeft recht op a) een inrichtingsvergoeding (...)".

Selectieprocedure

  • Kandidaten kunnen hun sollicitatie insturen via de website van de school tot en met 9/8/2024
  • Shortlisting op basis van diploma's, cv en motivatiebrief
  • Interview met het selectiecomité  in de week van 19/8
  • Tweede interview met de schooldirecteur voor de 2 best geselecteerde kandidaten
  • Validatie van het diploma door een nationale inspecteur

Je sollicitatie kan enkel via deze webpagina ingediend worden en dient volgende documenten te bevatten (in PDF-formaat)

 • Je sollicitatiebrief
 • Je Curriculum Vitae  Europass formaat  https://europass.cedefop.europa.eu/nl/documents/curriculum-vitae ) met daarin vermeld als bijkomende info naam, adres en telefoonnummer van je vorige werkgever(s) of schooldirectie (indien mogelijk).
 • Een scan van je diploma’s/kwalificaties (in totaal niet meer dan drie bijgevoegde documenten)

De bijgevoegde documenten moeten op dezelfde wijze worden benoemd met nummers na uw naam, als volgt: 1 voor de begeleidende brief, 2 voor het Curriculum Vitae, 3 voor de kopieën van de diploma’s

(Voorbeeld: Groepsleerkracht lagere school Nederlandstalige sectie – DUPONT Jeanne 1)

Geschikte kandidaten worden toegevoegd aan de wervingsreservelijst. Deze lijst wordt maximaal 3 jaar bewaard.

Extra informatie

Onze groene campus van 20 hectare is gelegen in Mol zich in een prachtige omgeving, op 80 km van Brussel. Ons adres: Europawijk 100, 2400 MOL, België.

 1. Link naar de Europese School van Mol
 2. Link naar de Europese scholen:
 3. Link naar het dienstreglement voor lokaal aangeworven leerkrachten op de Europese scholen 
 4. Link naar de leerplannen en eindtermen
 5. Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens in onze privacyverklaring
 6. Link naar Europass CV
 7. Link naar diplomahomologatie

Sollicitaties moeten worden ingediend voor 09/08/2024

Procedure

Om te solliciteren dient u het solliciatieformulier in te vullen en uw motivatiebrief, cv en een scan van uw diploma te uploaden, en dit vóór de aangegeven einddatum.

De documenten die u dient te uploaden, moeten als volgt benoemd worden:

1-FAMILIENAAM Voornaam-motivatiebrief
(voorbeeld: 1-DUPONT Jeanne-motivatiebrief).
2-FAMILIENAAM Voornaam-cv
(example: 2-DUPONT Jeanne-cv).
3-FAMILIENAAM Voornaam-scan diploma
(example: 3-DUPONT Jeanne-scan diploma)

Sollicitatieformulier

Upload extra diploma