Daniel Falque

CEO KBC Belgium

Hoe ESMol mijn carrière heeft beïnvloed...

Blootstelling aan verschillende nationaliteiten en culturen. Uitgebreide kennis van talen. Baanbrekende denkwijze (internationale blootstelling). Kwaliteit van de docenten. Niet-conventiele sfeer. Het geleidelijk aan leren van een vloeiende tweede taal (Duits) is een belangrijke drijfveer geweest in mijn carrière.