Curriculum

Studiestructuur

De kleuterschool bestaat uit een 3-jarig curriculum voor kinderen tot 6 jaar.

Het basiscurriuculum in de kleuterschool, 'Early Education Curriculum' bestaat uit 4 domeinen:

  • Ik en mijn lichaam
  • Ik als de mens
  • Ik en anderen
  • Ik en de wereld

Elk studiegebied heeft 3 dimensies:

  • Leren leven
  • Leren leven met anderen
  • Leren doen en leren begrijpen

Het lesgeven en leren in de beginjaren is holistisch. Het kind wordt als belangrijk beschouwd en de gebieden van het curriculum zijn gebaseerd op de fysieke, psychologische, sociale, cognitieve en emotionele ontwikkeling. De doelstellingen en de inhoud van de ontwikkeling van de kinderen worden verwerkt in verschillende pedagogische activiteiten en gestructureerd spelen.

Elk kind creëert een portfolio, met een uitgebreide collectie van het werk van het kind, verslagen van zelfbeoordelingen en de beoordeling van de leerkrachten. Onze leerlingen leren hun eigen doelen te stellen en houden hun vooruitgang en evaluatie zelf bij.

We ondersteunen ouders bij de ontwikkeling van hun kinderen tot actieve en gewetensvolle kinderen. Het is belangrijk om het gezonde gevoel van eigenwaarde van kinderen te versterken met behulp van positieve leerervaringen en om mogelijkheden te bieden voor diverse interactie met anderen.

Lees meer over het curriculum

Talen: onze grootste troef

De kans om van jongs af aan blootgesteld te worden aan verschillende talen en culturen biedt veel voordelen voor het leerproces en de ontwikkeling van kinderen.

Onze kleuterschool biedt drie taalsecties aan:

  • Nederlandse taalsectie
  • Engelse taalsectie
  • Franse taalsectie

De gesproken taal in de kleuterklas komt overeen met de taal van de afdeling. Wel zullen de kinderen tijdens de pauzes en de gezamenlijke activiteiten reeds in contact komen met andere talen. Deze vroege kennismaking met talen zal hen sterk helpen bij het aanleren van andere talen op latere leeftijd.

De SWALS-leerlingen (students without a language section) volgen ook 150 minuten les per week in hun moedertaal.
Meer informatie over SWALS

Aanvullende activiteiten

Ter ondersteuning van de fysieke, psychologische, sociale, cognitieve en emotionele ontwikkeling, organiseren we de volgende aanvullende activiteiten:

Europese Uren

Elke donderdagnamiddag worden de leerlingen uit de verschillende taalsecties verdeeld in gemengde groepen. In deze groepen bezoeken ze elke week een andere klas en doen ze activiteiten in het Engels, Nederlands of Frans, afhankelijk van de taal van de leraar die ze bezoeken. De Europese uren ondersteunen het taalbewustzijn en de interactie met leeftijdsgenoten in de verschillende talen.

Sessies watergewenning

Elke twee weken hebben de oudste leerlingen van de kleuterschool watergewenningssessies in het zwembad van onze school.

Mini KiVa

Om de persoonlijke en sociaal-emotionele ontwikkeling te ondersteunen, werken onze leerlingen van de kleuterschool en het eerste leerjaar het hele schooljaar door aan een gezamenlijk 'mini KiVa' project. Ze werken met thema's rond het ontwikkelen van zelfvertrouwen, eigenwaarde, begrip voor elkaars gedrag en respect voor de verschillen tussen individuen.

Schooluren en-vakanties

Maandag: 8:30 - 13:30
Dinsdag: 8:30 - 16:15
Woensdag: 8:30 - 12:30
Donderdag: 8:30 - 16:15
Vrijdag: 8:30 - 12:30

Bekijk de vakantiekalender

Overgang naar lagere school

Om de overgang naar de lagere school zo soepel mogelijk te laten verlopen, organiseren we gezamenlijke feesten, optredens en pedagogische projecten. Twee keer per week gebruiken onze leerlingen van de kleuterschool ook de sporthal van de lagere school.

Aan het einde van het schooljaar bezoeken de oudste kleuters hun toekomstige klaslokalen om kennis te maken met de leerkrachten van het eerste leerjaar en de nieuwe omgeving. De kleuterschool wordt afgerond met een diploma-uitreiking en een viering samen met de lagere school.