Curriculum

Talen: onze grootste troef

Onze middelbare school biedt meertalig en multicultureel onderwijs en biedt drie taalsecties aan:

  • Nederlandse taalsectie
  • Engelse taalsectie
  • Franse taalsectie

Vanaf het 1e jaar leren alle leerlingen 3 talen:

Taal 1 of moedertaal: Nederlands, Engels, Frans of Duits (hoofdtaal van de taalafdeling of moedertaal van de leerling; bepaalde voorwaarden zijn van toepassing)
Taal 2 (eerste vreemde taal): Engels, Frans of Duits
Taal 3 (tweede vreemde taal): Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans of een andere Europese taal

De talen 1 en 2 worden onderwezen door moedertaalsprekers (of gelijkwaardig).

De leerlingen kunnen vanaf het 4e jaar een 4e taal leren en vanaf het 6e jaar een 5e taal.

De meeste lessen worden gegeven in de taal van de taalsectie. Kunst, muziek en lichamelijke opvoeding worden in het Engels onderwezen.

Om de vaardigheid van de tweede taal maximaal te ontwikkelen, wordt een deel van het curriculum in de tweede taal van de leerling onderwezen.

Lees meer over de basisvaardigheden op de website van de Europese Scholen, sectie Pedagogical documents. 

Cycli & vakken

De middelbare school biedt een curriculum van 7 jaar aan voor leerlingen van 11 tot 18 jaar, dat bestaat uit 3 cycli:

  • Observatiecyclus (1e, 2e en 3e jaar)
  • Pre-oriëntatiecyclus (4e en 5e jaar)
  • Oriëntatiecyclus (6e en 7e jaar)

Observatiecyclus (1e, 2e & 3e jaar)

Vakken

1e jaar (lesuren/week)

2e jaar (lesuren/week)

3e jaar (lesuren/week)

Taal I 5 5 4
Taal II 5 4 4
Taal III 2 3 3
Wiskunde 4 4 4
Natuurwetenschappen 4 4 4
Humane Wetenschappen 3 3 3
Kunst 2 2 2
Muziek 2 2 2
Lichamelijke Opvoeding 3 3 3
Religie of Ethiek 2 2 2
Latijn - 2 2
ICT 1 1 2
Andere nationale taal 2 2 2
Totale aantal periodes 35 35 of 37 33 of 3

De structuur van de vakken is grotendeels vastgelegd, met slechts enkele wijzigingen over de jaren heen. De leerlingen kunnen in het 2e jaar Latijn volgen als keuzevak. Als je ervoor kiest om de cursus Latijn te volgen, betekent dit dat je de cursus in jaar 2 en 3 volgt en dat je de ICT-cursus in jaar 3 niet kunt voortzetten.

Het vak Natuurwetenschappen combineert de vakgebieden Biologie, Scheikunde en Natuurkunde. Het vak Humane Wetenschappen omvat Geschiedenis en Geografie en wordt vanaf het 3e jaar in de tweede taal van de leerling onderwezen, evenals Religie en Ethiek.

Studenten zonder taalsectie (SWALS) volgen een specifiek curriculum: Meer info over SWALS

Pre-oriëntatiecyclus (4e & 5e jaar)

Vakken 4e jaar (lesuren/week) 5e jaar (lesuren/week)
Verplichte vakken
Taal I 4 4
Taal II 3 3
Taal III 3 3
Wiskunde 4 of 6 4 of 6
Biologie 2 2
Chemie 2 2
Fysica 2 2
Aardrijkskunde 2 2
Geschiedenis 2 2
Lichamelijke Opvoeding 2 2
Religie of Ethiek 1 1
Keuzevakken
Taal IV 4 4
Latijn 4 4
Economie 4 4
Kunst 2 2
Muziek 2 2
ICT 2 2

Leerlingen volgen minimaal 31 en maximaal 35 lesuren per week en hebben de keuze tussen 4 uren of 6 uren wiskunde. 27 (of 29) lesuren zijn verplichte basisvakken, terwijl 4 tot 8 lesuren kunnen ingevuld worden met keuzevakken.

Het vak Natuurwetenschappen wordt nu opgesplitst in de vakken Biologie, Chemie en Fysica, terwijl vak Humane Wetenschappen wordt opgesplitst in Geschiedenis en Geografie, die in de tweede taal worden onderwezen, net als Economie.

Oriëntatiecyclus (6e & 7e jaar)

Verplichte vakken Keuzevakken Aanvullende vakken
1 2 3 4 5
Taal I (4) Biologie (2) Latijn (4) Taal I gevorderd (3) Labo Fysica (2)
Taal II (3) Geschiedenis (2) Aardrijkskunde (4) Taal II gevorderd (3) Labo Chemie (2)
Wiskunde (3 of 5) Aardrijkskunde (2) Filosofie (4) Wiskunde gevorderd (3) Labo Biologie (2)
Religie of Ethiek (1) Filosofie (2) Taal III (4)   ICT (2)
Lichamelijke Opvoeding (2)   Taal IV (4)   Economie (2)
    Geschiedenis (4)   Sociologie (2)
    Economie (4)   Kunst (2)
    Fysica (4)   Muziek (2)
    Chemie (4)   Taal V (2)
    Biologie (4)   Klassieke Studies (2)
    Kunst (4)   Extra Sport (2)
    Muziek (4)   Drama (2)

De focus ligt op de voorbereiding voor het Europees Baccalaureaat. De leerlingen volgens minimaal 31 en maximaal 35 lesuren per week, bestaande uit 15 tot 23 lesuren verplichte vakken en 8 tot 12 lesuren optionele vakken. Een extra vak van 2 lesuren kan worden toegevoegd.

Evaluatie

Leerlingen worden regelmatig geëvalueerd en er wordt vier keer per jaar een rapport uitgedeeld. De evaluatie is gebaseerd op zoals dagelijkse werk als op toetsen en examens, hoewel er in de observatiecyclus en in het 4e jaar nog geen examens zijn. Aan de hand van door de Raad van Bestuur vastgestelde criteria wordt bepaald of een leerling aan het eind van het schooljaar mag doorstromen naar de volgende klas. Leerlingen die niet aan deze criteria voldoen, moeten mogelijks het jaar opnieuw doen.

Lees meer over het curriculum

Europees Baccalaureaat

Het Europees baccalaureaat certificeert de voltooiing van een middelbare schoolopleiding aan de Europese school of aan een door de Raad van Bestuur geaccrediteerde school. Dit diploma wordt officieel erkend als toegangsbewijs tot hoger onderwijs in alle landen van de Europese Unie.

Houders van een Europees baccalaureaatsdiploma hebben dezelfde rechten en voordelen als gediplomeerden middelbaar onderwijs in hun land, met inbegrip van hetzelfde recht als gediplomeerden met gelijkwaardige kwalificaties om toegang te krijgen tot elke universiteit of instelling voor onderwijs in de Europese Unie.

Lees meer over het Europees Baccalaureaat

Hier vind je het handboek voor het Europees Baccalaureaat 2023 in het Engels, Frans en Duits

Schooluren en -vakanties

Schooluren
Maandag 8:30-16:15
Dinsdag 8:30-16:15
Woensdag 8:25-12:35
Donderdag 8:30-16:15
Vrijdag 8:30-16:15
Schooldagen
  Ma., Di., Do., Vr. Wo.
1 08:30-9:15 08:25-9:10
2 9:20-10:05 9:15-10:00
3 10:10-10:55 10:05-10:50
  Pauze Pauze
4 11:15-12:00 11:00-11:45
5 12:05-12:50 11:50-12:35
6 Lunch pauze  
7 13:50-14:35  
8 14:40-15:25  
9 15:30-16:15  

Bekijk de vakantiekalender