BUSVERVOER VOOR SCHOLIEREN

Op basis van bovenstaande rangorde stelde de beoordelingscommissie voor om de opdracht te gunnen aan de volgende inschrijvers:

MARCEL CARS (BE 0416.958.755)

TIJL CARS BV (BE 0430.702.962)

STAF CARS NV (BE0437.005.905)

Bijlages